Ciekawostka, o której się przed chwilą dowiedziałem (jest 23 marca 2012, 08.56)

Znam metodę push() obiektu Array od dawna, ale dotąd nie wiedziałem, że zwraca zaktualizowaną ilość elementów!

Jak się tego dowiedziałem?

W Safari eksperymentowałem z metodą splice i dodawałem element do tablicy za pomocą metody push().

Co zobaczyłem?

W konsoli zwróciła mi numer, który odpowiadał ilości elementów w tablicy.

Do czego to może się przydać?

A no do tego, że jeśli w Twoim kodzie przechowujesz w zmiennej ilość elementów, to po dodaniu elementu do tablicy za pomocą push możesz od razu wynik tej operacji zapisać do tej właśnie zmiennej, zamiast wywoływać właściwość length:

var arr = ["pierwszy", "drugi"], len = arr.length;
length = arr.push("trzeci");

Zamiast:

var arr = ["pierwszy", "drugi"], len = arr.length;
arr.push("trzeci");
length = arr.length;